м. Ніжин, вул. С. Прощенка, 54+380 (63) 433-05-01Освітні курси для дошкільнят

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» - 2-3 РОКИ

Курс рекомендований для дітей третього року життя, які починають досліджувати світ самостійно.
Разом з LEGO-чоловічком діти на кожному занятті знайомляться з різноманітними деталями LEGO, їхньою формою, розміром та кольором. Навчаються з’єднувати деталі між собою і створюють найпростіші конструкції до 6-8 деталей. Вправляються у вмінні знаходити необхідні деталі за наочним зразком педагога. і просто конструюють індивідуальні моделі, з якими граються.
Всі заняття є тематичними і обов’язково завершуються творчою майстернею. Де діти знайомляться з різними техніками малювання, аплікування та ліплення.

Навички та здібності, які розвине Ваша дитина:

  Сенсорне сприйняття, увага, пам’ять.
  Дрібна моторика та мовлення.
  Заохочення до спілкування з однолітками.
  Оволодіння елементарними технічними прийомами конструювання.

Перспективи для дитини:

1. Можливість продовжити навчання на наступному курсі «Дослідники».2. Участь у конкурсах від нашого центру.

Вік — 2-3 роки.Тривалість — 1 година.Періодичність — 1 раз на тиждень, вересень-травень.Кількість занять — 2 семестри (36 занять).Формування груп — 6 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.


«ДОСЛІДНИКИ» – 3-4 РОКИ

Курс рекомендований для дітей четвертого року життя, які люблять усе досліджувати.
Заняття проводяться в ігровій формі, у супроводі інтерактивних презентацій, із широким використанням наочності. Разом з LEGO-чоловічком діти знайомляться з різноманітністю деталей LEGO, їхньою формою, розміром та кольором. Навчаються з’єднувати деталі між собою і створюють тривимірні конструкції. Порівнюють ширину і висоту предметів. Вправляються у вмінні знаходити необхідні деталі за наочним зразком або словесною вказівкою. Потрапляють у різні пригоди, допомагають героям казок, програють знайомі сюжети і просто створюють неповторні моделі. Конструюють за зразком, за умовою та створюють елементарні конструкції за творчим задумом.

Навички та здібності, які розвине Ваша дитина:

  Сенсорне сприйняття, увага, пам’ять, вміння порівнювати.
  Дрібна моторика та мовлення.
  Заохочення до спілкування з однолітками.
  Оволодіння елементарними технічними прийомами конструювання.

Малі дослідники отримують знання про рахунок, пропорції, форму, симетрію, стійкість і міцність конструкції

Перспективи для дитини:

1. Можливість продовжити навчання на наступному курсі «Експериментатори».2. Участь у конкурсах від нашого центру.3. Участь у всеукраїнських виставках.

Вік — 3-4 роки.Тривалість — 1 година.Періодичність — 1 раз на тиждень, вересень-травень.Кількість занять — 2 семестри (36 занять).Формування груп — 6 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.

«ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ» – 4-5 РОКІВ

Курс рекомендований для дітей п’ятого року життя – справжніх «чомучок», які люблять експериментувати.
Заняття проводяться в ігровій формі з використанням інтерактивних презентацій та наочності. Діти будують за зразком, за схемою за творчим задумом. Але головною особливістю курсу є формування STEAM-компетенції, у тому числі експериментування та вирішення завдань, які ставить педагог та намагання самостійно прогнозувати результати своїх досліджень.
Такий підхід мотивує проявляти ініціативу у відтворенні того, що добре відоме. Вчить завчасно обдумувати призначення майбутньої конструкції і порівнювати отриману модель з задуманою. Діти вчаться самостійно контролювати якість і результат своєї роботи.

Навички та здібності, які розвине Ваша дитина:

  Сенсорне сприйняття, увага, пам’ять.
  Дрібна моторика та мовлення.
  Заохочення до спілкування з однолітками.
  Формується уявлення про те, що схема несе інформацію не тільки про предмет, але і про матеріали, які необхідні для створення конструкцій, а також способи просторового розміщення деталей і їхні з’єднання.

Перспективи для дитини:

1. Можливість продовжити навчання на наступному курсі «Винахідники».2. Участь у конкурсах від нашого центру.3. Участь у всеукраїнських виставках.4. Участь у міжнародній програмі FIRST LEGO League Discover – це вступна STEM програма для команд дітей віком 4-6 років.

Вік — 4-5 років.Тривалість — 1 годинаПеріодичність — 1 раз на тиждень,вересень-травень.Кількість занять — 2 семестри (36 заняття).Формування груп — 6 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.


«ВИНАХІДНИКИ» – 5-6 РОКІВ

Курс рекомендований для дітей шостого року життя - справжніх фантазерів та винахідників.
Велика увага приділяється спільній роботі, але водночас діти вчаться не заважати один одному, самостійно розподіляти обов’язки та розповідати про моделі свої і свого товариша. На цьому курсі діти знайомляться з винаходами минулого і сучасного світу. Кожне заняття — створення нової моделі. Діти відчувають себе маленьким науковцями. Під час конструювання з педагогом у дітей виникають запитання «Що трапиться, якщо…?» Вони роблять прогноз, висувають припущення, експериментують з власними моделями, доходять висновку. Завдяки цьому малі винахідники вчаться розуміти основні закономірності світу, стають більш самостійними та почувають себе справжніми творцями майбутнього.

Навички та здібності, які сформуються у Вашої дитини:

  Засвоєння елементарних математичних понять.
  Експериментальне встановлення взаємозв’язку між причиною і наслідком.
  Засвоєння понять руху та положення об’єкта.
  Розвиток пізнавальних процесів таких, як спостережливість, увага, уява, креативне мислення.
  Мовлення та вміння співпрацювати з партнером, а саме пояснювати та аргументовано відстоювати свої ідеї.

Перспективи для дитини:

1. Можливість продовжити навчання на наступному курсі «Винахідники».2. Участь у конкурсах від нашого центру.3. Участь у всеукраїнських виставках.4. Участь у міжнародній програмі FIRST LEGO League Discover – це вступна STEM програма для команд дітей віком 4-6 років.

Вік — 5-6 роки.Тривалість — 1 година.Періодичність — 1 раз на тиждень, вересень-травень.Скільки занять — 2 семестри (36 занять).Формування груп — 6-8 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.


ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

Даний курс пропонує дітям практичні завдання, що допоможуть у цікавій ігровій формі підготувати дитину до роботи у класі під час шкільних уроків.
Виконання таких завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до занять з письма, математики, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостей, що є запорукою подальшого всебічного розвитку та адаптації майбутніх першокласників до нових умов.
Підготовка до школи з LEGO – це весело і захоплююче. Конструктор LEGO – це практичний інструмент та дієвий засіб, який дає змогу реалізувати ігрові і діяльнісні методи навчання у розвитку дітей. Кожна гра-завдання – це цілий комплекс не лише для розвитку мислення, мовлення, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, самоконтролю, що вкрай необхідні для навчання у школі.

Навички та здібності, які сформуються у Вашої дитини:

  Дитина підготується до роботи у класі під час уроків.
  Сформується позитивне ставлення до занять у школі, зокрема, з письма, читання, математики.
  Самоконтроль пізнавальних процесів таких, як спостережливість, увага, уява, креативне мислення.
  Зв’язне мовлення та вміння співпрацювати з партнером, а саме пояснювати та аргументовано відстоювати свої відповіді.

Вік — 5-6 роки.Тривалість — 1 година.Періодичність — 2 рази на тиждень, вересень-травень.Кількість занять — 2 семестри (72 занять).Формування груп — 8 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.
ЦЕГЛИНКИ ЕМОЦІЙ

ЦЕГЛИНКИ ЕМОЦІЙ – це чудове поєднання LEGO-конструювання і АРТ-терапії для пізнання і розуміння дітьми своїх власних емоцій і емоцій інших.
Курс включає 14 занять, які знайомлять дітей з вісьмома емоціями, такими як: страх, радість, збентеження, гнів, сум, бешкіт, здивування і впевненість. На конкретних ситуаціях допомагає змоделювати через LEGO - героїв, що діти відчувають і що вони можуть зробити в цих ситуаціях.

Курс:

  сприяє розвитку емоційного інтелекту;
  допомагає краще зрозуміти себе та інших;
  через гру допомагає засвоїти екологічний прояв власних емоцій.

Завжди рекомендуємо його перед вступом до школи.
МЕНТАНІУМ

Секрет успіху курсу – в гармонійному розвитку природнього потенціалу учнів, завдяки всебічного розвитку мозку. Розвиваючи розумові здібності, дитина знаходить, розвиває та підносить свій талант. Саме відчуття своєї значущості допомагає дитині почуватися впевнено та щасливо.

Курс розрахований на вік від 3 років і розроблений на основі 4 модулів:

  Перший модуль – нейрогімнастика – розвиває взаємодію тіло та розуму, удосконалює міжкульову взаємодію мозку, розвиває рівновагу та координацію.
  Другий модуль – ейдетика, іншими словами – образне мислення. Він тренує уяву та розвиває фантазію, мовлення, емоційно-чуттєву сферу. Ми всі сприймаємо світ через органи чуттів і цей модуль дозволяє їх прокачати.
  Третій – модуль ментальної арифметики. Він призначений для розвитку уяви, вміння швидко оброблювати інформацію, активізує і синхронізує дві півкулі мозку.
  Четвертий модуль – це креативне та критичне мислення. Цей модуль формує сильне, системне, усвідомлене мислення, сприяє розвитку творчості, нестандартному підходу до вирішення ситуацій і розвитку мовлення. Учні вчаться спілкуватися, знаходити спільні рішення, взаємодіяти, не боятися помилятись, адже тут можуть бути висловленні найфантастичніші ідеї. У кожного свій життєвий досвід, і, чим більше ми дізнаємося варіантів відповідей, тим багатшими стаємо. Цей модуль дає можливість вийти за межі звичного.

Навчання проводиться у групах до 6-8 чоловік, а це, крім безпосереднього тренування, удосконалює навички співпраці, взаєморозуміння, прийняття думки інших.

Секрет успіху курсу – в гармонійному розвитку природнього потенціалу учнів, завдяки всебічного розвитку мозку. Розвиваючи розумові здібності, дитина знаходить, розвиває та підносить свій талант. Саме відчуття своєї значущості допомагає дитині почуватися впевнено та щасливо.

Вік — 3-18 років.Тривалість —1 година або 1,5 години.Періодичність — 1 раз на тиждень.Кількість занять — 2 семестри (36 занять).Формування груп — 6-8 дітей, діти працюють індивідуально та в командах.